News

Who we are

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodly aktivně se podílet na rozvoji animace v České republice jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí.

What we do

Our aim is to lay the foundations of a functioning animation industry that will be part of the Czech economy just as animation is part of the creative industries in most developed countries. For that reason we are working via various projects to raise the quality of the entire sector and to achieve world-class competitiveness.

Partners

  • VAF
  • SPPA
  • MOME
  • DSAF
  • APAF
  • APA